Kanjiža

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža”

Banja Kanjiža je zdravstveni kompleks sa stogodišnjom tradicijom. Osnovana je 1913. godine kao arteško kupatilo, potom je funkcionisala kao klasično banjsko lečilište, da bi se zatim razvila u savremeni zdravstveni centar sa širokom paletom usluga. Nalazi se na severu Srbije, u Vojvodini, 200 km od Beograda, 200 km od Budimpešte, te 14 km od državne granice sa Republikom Mađarskom.

Istorijat

Godine 1912. osnovano je akcionarsko društvo na čelu sa g. Hermanom Grinfeldom. Prema ugovoru između opštinske vlasti i akcionarskog društva, voda „čudotvornog bunara” na Jarašu ustupila se na korišćenje akcionarskom društvu na 30 godina (koncesija). Godine 1913. svečano je otvoreno novoizgrađeno arteško kupatilo u zgradi današnjeg stacionara „Abela”.

Prvi i drugi svetski rat pogodili su i ovaj kraj; u Banji su se lečili ranjenici.

Posle rata Banja je funkcionisala kao državna ustanova pod nazivom „Arteško kupatilo” i sve do 1976. godine radila u sklopu Doma zdravlja „Kanjiža”. Godine 1976. Banja se referendumom izdvojila i počela da funkcioniše kao Centar za rehabilitaciju i rekreaciju Banja u Kanjiži.

Godine 1980. počinje sa radom novo zdanje Banje, objekat „Akvamarin”, sa kapacitetom od 150 postelja, terapijskim blokom, sportskom halom, restoranom i bazenima.

Zahvaljujući stručnom kadru i savremenom menadžmentu, Banja je vrlo brzo postala poznata, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Angažovanjem japanskog menadžmenta, potom Adižesa i uvođenjem ISO standarda, Banja Kanjiža se razvila veoma brzo i postala savremeni zdravstveni centar sa uslugama koje prate svetske trendove, kao što su zdravstveni turizam, medicinski kontrolisani velnes, kongresni turizam i sportski turizam.

Medicinska rehabilitacija (stacionarnog i ambulantnog tipa)

U Banji se rehabilituju i leče pacijenti oboleli od zapaljenjskog i degenerativnog reumatizma (zglobne i vanzglobne forme); stanja nakon povreda lokomotornog aparata zbrinutih i operativnim putem; pojedina oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema, a postoji i dečja rehabilitacija.

Rehabilitacija i lečenje vrše se pod nadzorom tima lekara specijalista, po principima savremene medicinske doktrine i uz primenu prirodnog lekovitog faktora – alkalne ugljovodonične sumporovite termomineralne vode i neorganskog peloida (blata).

Primenjuju se:

 • Lokalne i opšte procedure balneoterapije (Banja Kanjiža jedina primenjuje metodu podvodne ekstenzije kičmenog stuba – jedinstvenu terapiju u Srbiji. Subakvalna trakcija kao metoda kompleksne balneofizikalne terapije vezana je za ime mađarskog balneologa, dr Karolja Mola (Banja Heviz, 1953): ona se u Banji Kanjiži primenjuje od 1979. godine. Neprikosnovena je metoda konzervativnog lečenja osoba obolelih od degenerativne bolesti cervikalnog i lumbalnog dela kičme, u cilju suzbijanja postojećih tegoba, poboljšanja funkcionalnog stanja i kvaliteta života);
 • Peloidoterapija;
 • Razni oblici elektroterapije i magnetoterapije, svetlosne i sonoterapije;
 • Razni vidovi ručne masaže, kao i vakusak terapija;
 •  

Od dijagnostičkih metoda koristi se centralna DEXA osteodenzitometrija i EMNG pregled perifernih nerava. 

Subakvalna trakcija kičme (podvodna ekstenziona terapija) kao kompleksna balneofizikalna procedura služi prvenstveno za prevenciju i lečenje pacijenata sa tegobama prouzrokovanim degenerativnom bolešću kičmenog stuba, a u cilju oslobađanja pritiska nervnog korena, rasterećenja artročnog zgloba, smanjenja kontrakture, te povećanja obima pokretljivosti segmenata.

Bezbolnom procedurom postiže se vertikalno istezanje kičmenog stuba i velikih zglobova donjih ekstemiteta (kuk, koleno). Telo osobe je uronjeno u termomineralnu vodu bazena u položaju visa, a stopala ne dopiru do dna. Prijatno istezanje se odvija pod dejstvom sile gravitacije prostom težinom tela i pomoću dodatnog opterećenja u vidu simetrično postavljenih tegova oko pojasa na struku ili skočnih zglobova.

Indikuje se i preporučuje u sledećim stanjima: spondiloza, spondilartroza, diskopatija, cervikocefalea, cervikobrahialgija, okcipitalna neuralgija, interkostalna neuralgija, lumbago, lumboishialgija, reverzibilne faze hernijacije diskusa (protruzija i prolaps), skolioza (funkcionalna) i kontraktura (kompenzovana koks i gonartroza).

Peloidni centar – brži put do zdravlja i lepote, uz primenu prirodno lekovitog faktora

Peloid pripada visokoalkalnim peloidima Ph vrednosti 10,32, što čini kožu glatkom, mekom i elastičnom. Obiluje natrijumovim solima, karbonatnim anjonom, magnezijumom i kalcijum–oksidima i nizom mikroelemenata. Od organskih jedinjenja sadrži frakciju fenola, koju odlikuje odlična dezinfekciona osobina. Karakterišu ga veliki toplotni kapacitet i mala toplotna provodljivost, što ovu proceduru čini ugodnom.

Peloidoterapija je prijatna toplotna procedura, a peloid (blato) deluje:

 • Termički;
 • Mehanički;
 •  

Oblici aplikacije

 • Blatno pakovanje (po segmentima) – lokalno;
 • Blatno kupanje u bazenu – peloid (blato) zagreva se na 45° C, debljina sloja koji se aplicira je 3–5 cm. Trajanje procedure je od 20 do 30 minuta.

Indikacije:

 • Degenerativni zglobni i vanzglobni reumatizam;
 • Zapaljenjski reumatizam u mirnoj fazi;
 • Stanja nakon hirurških intervencija na lokomotornom aparatu;
 • Stanja nakon povrede;
 • Neurološke bolesti koje oštećuju lokomotorni aparat;
 • Hronična oboljenja genito-urinarnog trakta.

Kontraindikacije:

Aktivne TBC pluća i drugih organa, maligna, zarazna i febrilna oboljenja, dekompenzovane srčane bolesti, maligna hipertenzija i poremećaj srčanog ritma, proširene vene, otvorene rane, akutni zapaljenjski procesi na kostima i zglobovima.

ISO standard

Banja je prva zdravstvena ustanova koja je uvela sistem kvaliteta po standardima ISO 9001:2000. Ocenu sistema kvaliteta vršila je Međunarodna ocenjivačka kuća RWTÜV iz Esena 1998. godine, za oblast zdravstva, hotelijerstva i ugostiteljstva. Stalno unapređenje kvaliteta i bezbednosti pacijenata sastavni su deo svakodnevnih aktivnosti zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ustanove. Unapređenje kvaliteta predstavlja kontinuirani proces čiji je cilj dostizanje višeg nivoa efikasnosti i uspešnosti u radu, kao i veće zadovoljstvo korisnika i davalaca zdravstvenih usluga.

Trenutno se završava postupak akreditacije zdravstvene ustanove, koji će biti okončan do kraja 2020. godine.

Hotel i restoran

Banja Kanjiža raspolaže brojem od 300 ležaja u dva objekta: objekat „Akvamarin” (150 postelja, sobe su dvokrevetne i trokrevetne; sve imaju TV, klimu, frižider, TVC i telefon) i „Abela” (150 postelja – sve sobe su trokrevetne). Restoran u objektu „Akvamarin” prikladan je za organizovanje svih vrsta proslava (kakve su i svadbe), sa kapacitetom primanja do 300 osoba. U restoranu gosti mogu da probaju specijalitete vojvođanske kuhinje.

U objektu „Akvamarin”, na prvom spratu, nalazi se kongresna sala opremljena sa najsavremenijom tehničkom opremom za potrebe kongresnog turizma, kapaciteta 120 mesta.

Sport i rekreacija

U Banji Kanjiža gostima stoje na raspolaganju dva zatvorena bazena sa termomineralnom vodom, finska i slana sauna, solarijum, đakuzi za šest osoba, univerzalna sportska hala sa 600 sedišta za male sportove, fitnes kabinet, tereni za rukomet i fudbal i dva otvorena teniska terena. Ovi sadržaji obezbeđuju rekreativcima aktivan odmor, a sportskim ekipama i individualnim sportistima vrhunsku pripremu (rukomet, borilački sportovi, rvanje, džudo, košarka, odbojka, fudbal itd.). Na godišnjem nivou u Banji Kanjiža na pripremama boravi 150–200 sportista.

Velnes programi

Banja Kanjiža je 2003. godine uvela nove, savremene usluge velnes sadržaja, koji nude relaksaciju pomoću prirodnih resursa, a koji objedinjuju regeneraciju, osveženje, rekreaciju, prevenciju i negu lepote, uz stručni nadzor.

Program velnesa se tokom godina proširio.

U ponudi su vikend-aranžmani, u čijem se sklopu pružaju različite velnes i spa usluge. Gostima na raspolaganju stoji i širok spektar osvežavajućih masaža (termo-aromaterapija, čoko-mint masaža, alge–mulj maska za telo, relaksaciona masaža, refleksna masaža stopala, ajurvedska masaža, masaža vulkanskim kamenjem).

Banja Kanjiža za sva vremena!