Vranjska

 

 

VRANJSKA BANJA

Broj 1 u Evropi

Vranjska Banja je banja sa najtoplijom mineralnom vodom u Evropi. Voda temperature od 94° do čak 110°C, kapaciteta 140 litara u sekundi, izbija na površinu zemlje iz desetak izvora.
Značaj ove vode nije samo u visokoj temperaturi, nego i u izuzetnom lekovitom svojstvu (mineralna, bogata sumporom, blago alkalna). Uspešno pomaže u lečenju svih oblika reumatizma, neuroloških oboljenja, posttraumatskih stanja, bolesti organa za varenje, ginekoloških i kožnih oboljenja.
Vranjska Banja je jedna od retkih kraljevskih banja u Srbiji. U njoj se od 1914. godine lečio i Kralj Petar I Karađorđević. Kraljeva kada se i danas čuva i koristi.

O banji

Vranjska Banja se nalazi na jugu Srbije, dvanaest kilometara jugoistočno od Vranja na nadmorskoj visini od 400 metara. Pominje se jos u povelji kralja Stefana Dušana iz XIV veka. Iznad crkve Svetog Ilije na desnoj strani reke Banjštice , nalaze se tragovi srednjevekovnog grada Izoma. Za vreme turske vladavine dolazi do stagnacije u kulturnom i privrednom razvoju i iseljavanja stanovništva. Turci su Banju nazivali Ilidžom i koristili njene termalne izvore.
Nakon oslobođenja od Turaka dolazi do razvoja banje koja u tom periodu i dobija naziv Vranjska Banja, po varošici u čijoj se blizini nalazi. Od tada kreće njen uspon, prekidan ratovima ali i lošom politikom lokalne vlasti koja je u pojedinim periodima, nanosila više štete nego neki ratovi.
Vranjska Banja je sigurno najpoznatija po svojoj vodi. To je najtoplija banja u Evropi sa temperaturom od 96°C, dok na pojedinim mestima voda izbija u vidu pregrejane pare temperature čak 111°C.
Danas Vranjska Banja predstavlja svojevrsnu ekološku oazu sa velikim potencijalom za balneološki turizam i atraktivnu destinaciju za lečenje posttraumatskih stanja i niza oboljenja, za pripremu sportista ili jednostavno prijatan kutak za odmor i rekreaciju.
„Specijalna bolnica za rehabilitaciju“ je specijalizovana medicinska ustanova koja čini stub razvoja celog mesta i poseduje mogućnosti i kapacitete vredne respekta poznatih lečilišta u svetu.

Istorijat lečilišta

Banjska voda se koristila za lečenje još u antičkim vremenima. Postoje pouzdani arheološki dokazi o postojanju rimskih termalnih naseobina koje su građene na temeljima praistorijskog naselja. Mineralni izvori su lečenje korišćeni i u srednjem veku, kao i za vreme Turaka.Po oslobađanju od Turaka, Vranjska Banja dobija na značaju kao lečilište i turistički centar. Sadašnja zgrada Specijalne bolnice podignuta je 1888.godine. Redovni gosti Vranjske Banje su bili članovi obe kraljevske porodice. U njoj se od 1901.godine lečila Kraljica Draga Mašin, u banji je od skora posle rekonstrukcije dostupna i kada Kraljice Drage. Takodje, Kralj Petar I Karađorđević je lecio kostobolju u termalnoj vodi Vranjske Banje. Vest o početku I Svetskog rata zatekla ga je u Banji, pa Kralj 1915. prekida lečenje zbog odlaska na front. Kraljeva kada se i danas čuva i koristi. Zbog toga je Vranjska Banja jedna od retkih Kraljevskih banja u Srbiji i članica Udruženja Kraljevskih banja Srbije i Asocijacije Kraljevskih banja Evrope.

Izleti

Izom, vizantijski grad u Vranjskoj Banji. Markovo kale, ostaci srednjovekovnog utvrđenja, na antičkim temeljima. Pretpostavlja se da ga je podigao vizantijski car Justian I u VI veku (severno od Vranja, 3 – 4 km). Hamam je staro tursko kupatilo, sagrađeno krajem XVII veka. Književnik Bora Stanković ga često pominje u svojim delima. Muzej kuća Bore Stankovića, izgrađena oko 1850. godine. U muzej je pretvorena18. juna 1967. godine. Pašin konak je sagradio moćni Raif-beg Džinoli 1765. godine. U prvoj zgradi (danas Narodni Muzej) bio je selamuk za boravak muškaraca, a u drugoj (danas Poslovni centar SIMPO) haremluk za pašine žene. Beli most, je podignut 1844. godine. Zovu ga i „most ljubavi“ jer je, po legendi, podignut u pomen nesrećne ljubavi Turkinje Ajše i srpskog pastira Stojana. U blizini Vranjske Banje se nalaze Vlasinsko i Aleksandrovačko jezero, brana Prvonek, planina Besna Kobila i manastir “Sv. Prohor Pčinjski” kao prvoklasne izletničke destinacije.Do svih ovih destinacija se organizuju fakultativni izleti.

Terapijske indikacije

Najveću lekovitu vrednost vode predstavlja rastvoren lekovit gas sumpor-vodonika u količini od 1,9 mg/l, što je skoro duplo više od dovoljne količine 1 mg/l da bi voda imala lekovito dejstvo. Sumpor iz sulfidnih mineralnih voda lako se resorbuje preko kože, creva i pluća. Njegova resorpcija je veća kod viših temperatura vode i kisele reakcije. Kroz kožu i preko respiratornog sistema resorbuje se preko 90%sumporvodonika, a maksimalna koncentracija u krvi dostiže se posle kupanja. Osim sumporvodonika veliki kvalitet mineralne vode predstavlja i njena temperatura preko 90 stepeni, što joj daje veliku balneoterapijsku vrednost, jer može da se koristi kupanjem u sklopu niza hidroterapijskih procedura, vežbi i podvodnih masaža. To se lekovito odražava na sledeća hronična oboljenja:
A. Bolesti lokomotornog aparata
1. Zapaljenjski reumatizam
– reumatoidni artritis (faza smirenog zglobnog zapaljenja),
– Behterevljeva bolest (početni stadijum).
2. Degenerativni reumatizam
– artroze,
– spondiloze.
3. Ekstraartikularni reumatizam
– fibroziti,
– mioziti,
– panikuliti,
– tenditi.
4. Posledice trauma i stanja posle preloma kostiju i hirurških intervencija na koštano-zglobnom sistemu.
B. Neurološka oboljenja
1. Neuralgije
2. Polineuriti
C. Ginekološka oboljenja
1. Zapaljenjski procesi nespecifične prirode u smirenom stanju (Adnexitis chr, Parametritis chr.),
2. Ovarijalne disfunkcije praćene hipoplazijom genitalnih organa i poremećajima menstruacije,
3. Izvesni oblici steriliteta, u prvom redu zapaljenjskog i endokrinog porekla.
D. Kožne bolesti
1. Psorijaza-uz istovremeno korišćenje helioterapije,
2. Hronični ekcem
Medicinske usluge

Vranjska Banja raspolaže modernim uređajima i aparatima za primenu svih oblika i metoda lečenja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i to:
Hidroterapija – koja se obavlja u kadama sa termomineralnom vodom sa temperaturom koju podešava sam korisnik, zavisno od potrebe ili propisane terapije.
Kineziterapija – se odvija u sali za kineziterapiju (grupna i individualna).
Elektroterapija – koristi moderne aparate sa svim oblicima struje gde se vrši elektrostimulacija, galvanizacija, elektroforeza. U kombinaciji sa vodom koristi se galvanska kada i četvoroćelijske kupke.
Magnetoterapija – nisko frekventnim, visoko frekventnim i ultra visoko frekventnim magnetnim poljem.
Masaža – ručna, vibromasaža, podvodna masaža i biserne kupke.
Sonoterapija – primena ultrazvuka.
Termoterapija – aplikacija peloida po segmentima.
Fototerapija – primena UV i IC zraka.
Laseroterapija.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju raspolaže stručnim kadrom lekara:
• 3 lekara specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
• 1 lekar specijalista – reumatolog
• višim fizioterapeutima, fizioterapeutima i medicinskim sestrama.
Konsultativna služba iz ortopedije i neurologije odvija se u saradnji sa lekarima Zdravstvenog centra Vranje.
Organizovana je celodnevna zdravstvena zaštita.

Smeštaj
Objekat raspolaže sa 120 postelja, raspoređenih u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, sa kupatilom i kablovskom televizijom.
U sklopu objekta nalazi se i moderan restoran u kome se služe domaći specijaliteti i hrana prilagođena potrebama gostiju.
Napomena: sve sobe su opremljene kablovskom TV i u svim sobama je omogućeno korišćenje besplatnog WiFi interneta (Specijalna bolnica ne odgovara za eventualne kraće prekide signala usled tehničkih problema kod provajdera).
Kod nas možete koristiti vaučere Vlade Republike Srbije za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga u iznosu od 5.000 dinara (za najmanje 5 noćenja).
CENA SMESTAJA U SOBAMA SA KABLOVSKOM TV I WIFI INTERNETOM, SA SVIM PREPORUČENIM TERAPIJAMA I TRI OBROKA DNEVNO INOSI OD 2.250,00 DO 3.100,00 DIN. PO DANU.

Sajt: www.vranjskabanja.co.rs
E-mail: vranjskabanja@ptt.rs
Telefoni: +381 17 546 428, +381 63 365 926, + 381 17 7456 284