Sokobanja

 

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti “Sokobanja”

– savremena zdravstvena ustanova, koja zbrine više od 10.000 pacijenata godišnje (odraslih i dece)
– nosilac sokobanjskog zdravstveno-banjskog turizma
– združuje prirodu, nauku i savremene trendove i dostignuća
– poseduje odobrenje Ministarstva zdravlja RS za primenu prirodnih faktora u zdravstvenim tretmanima, medju kojima su posebno zanačajne termomineralne vode

Specijalna bolnica Sokobanja je sertifikovana zdravstvena ustanova i u radu primenjuje standarde kvaliteta Sistema ISO 9001:2015 i HACCP principa

Zdravstvene usluge Specijalne bolnice:

1. prevencija, dijagnostika i lečenje (kod odraslih i dece):
– respiratornih,kardiovaskularnih, lokomotornih, reumatskih i neuroloških oboljenja
2. rehabilitacija:
– respiratornog sistema (postupci dezopstrukcije disajnih puteva – inhalacije, drenaža bronha, vežbe disanja, kondicionirane i korektivne vežbe),
– reumatskih oboljenja
– povreda i oboljenja lokomotornog sistema i neurološka oboljenja (uz primenu elektro i kinezi terapije, masaže i primenu termo-mineralnih voda – hidro terapija koja se obavlja zavisno od indikacija u kupatilu „Banjica” sa hipotermalnom vodom temp. 28 – 30 °C i kupatilima „Park” i „Sokograd” u izotermalnoj vodi 36 -38 °C),
– medicinska rehabilitacija dece (respiratorna, lokomotorna, neuromišićna)
– referentna zdravstvena ustanova za respiratornu rehabilitaciju
– jedna od četiri specijalne bolnice u Srbiji u kojima se sprovodi medicinska rehabilitacija dece
– Specijalna bolnica “Sokobanja“ danas – ukupno 530 postelja
– Mrežom zdravstvenih ustanova obuhvaćeno 290 postelja:
* za lečenje 125 (IN, PIN, ON)
* za rehabilitaciju 165 postelja
– 240 neumreženih postelja je na tržištu – izvor sopstvenih prihoda Bolnice (za njeno svakodnevno funkcionisanje i investiranje)
– zdravstveni tretmani – sprovode se u skladu sa najnovijim trendovima u svetskoj medicini, primenom najefikasnije terapije (medikamentozna, kiseonična, intenzivna i poluintenzivna nega, inhalacije i hidro terapija prirodno lekovitim faktorom), na savremeno opremljenim odeljenjima
– škole zdravlja:
pulmološka škola za decu i odrasle (pacijent upoznaje svoju bolest kao i način pravilnog lečenja i samopomoći)
škola odvikavanja od pušenja
škola redukcije telesne težine ‘’Soko-life’’
– Kabinet za medicinu sporta – od 2015.godine
– Specijalna bolnica ‘’Sokobanja’’ je nastavno-naučna baza:
Medicinskog fakulteta u Nišu – od 1999. godine
Više medicinske škole iz Ćuprije – od 2003. godine
Visoke zdravstveno – sanitarne škole strukovnih studija „Visan“ iz Zemuna od 2010. Godine
Dijagnostika – od posebnog značaja
– Savremeni dijagnostički uredjaji i oprema – mogućnost brze dijagnostike: kompletna neinvazivna i invazivna pulmološka dijagnostika, kao i neinvazivna kardiološka dijagnostika mogu se obaviti u roku od tri dana
– kabineti za neinvazivne pulmološke dijagnostičke procedure (spirometrija, bodipletizmografija, krivulja protoka volumena, difuzija, analize gasova u arterijskoj krvi, alergo testovi)
– biohemijsko hematološka i mikrobiološka laboratorija
– rendgen kabinet
– odeljenje za bronhoskopiju i invazivnu plućnu dijagnostiku
– kabineti za kardiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
– Wellness /Medical spa program
– raznovrsnost sadržaja za poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja, revitalizaciju, relaksaciju
– stručni, profesionalni kadar – medicinsko osoblje, profesori fizičke kulture
– tretmani u termomineralnoj vodi – u Amamu, u terapijsko-rekreativnom hidromasažnom bazenu i hidromasažnim kadama
– manuelne masaže, finska sauna, slana soba, peloidoterapija
– fitnes i aquafitness,
– staza zdravlja
Specijalni programi:
– Antistres, anticelulit, rekreativni, sportski programi

Website: www.soko-banja.rs
E-mail: sokobolnica@mts.rs