Misija i zadaci

Udruženje je dužno da prati i proučava sve probleme banja i klimatskih mesta, i ostalih članova, i da podstiče i koordinira sve delatnosti na njihovom blagovremenom i adekvatnom rešavanju.

Udruženje je dužno da svojim članovima obezbedi razmenu iskustva, kao i druge oblike međusobne saradnje, kako bi se banje i klimatska mesta u Republici Srbiji ravnomerno razvijala, a prirodnik faktori u njima racionalnije koristili.

Zadaci Udruženja su:

  • da pomaže banjama i klimatskim mestima na unapređenju zdravstvene, privredne, komunalne, urbanističke i druge delatnosti;
  • da predlaže nadležnim organima donošenje, izmene i dopune zakona i propisa koji regulišu pitanje uređenja, izgradnje, organizacije i funkcionisanja banja i klimatskih mesta i delatnosti u njima;
  • da sarađuje sa drugim institucijama, organizacijama i asocijacijama u Republici Srbiji i inostranstvu, koje se bave pitanjima razvoja i unapređenja delatnosti iz oblasti privredne i društvene delatnosti, kao što su:(skupštine udruženja, Narodna skupština, ministarstva, privredne komore, turističke, zdravstvene, naučne i druge);
  • da podstiče naučno – istraživački rad i naučnu primenu prirodnih lekovitih sredstava;
  • da u zemlji i inostranstvu organizuje poslove promotivne aktivnosti u formi propagande, da pospešuje poslovne kontakte (B2B), kao i one potrošačima u inostranstvu (B2C), a radi plasiranja medicinskih programa i drugih programa iz zdravstveno – rekreativnog turizma;
  • da članovima obezbeđuje uslove za praćenje naučne i stručne literature iz raznih oblasti, prvenstveno racionalnog korišćenja prirodnog lekovitog faktura u zaštiti i unapređenju zdravlja naroda;
  • da se neprekidno stara o razmeni i obuci kadrova svih struka potrebnih članovima;
  • da podstiče i učestvuje u razvijanju saradnje banja i klimatskih mesta u zemlji i inostranstvu, kao i organa i organizacija koje imaju interes za razvoj banja i klimatskih mesta;
  • da predstavlja i zastupa interese članova pred državnim i drugim organima u zemlji i inostranstvu.