Kanjiža

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Banja Kanjiža je zdrastveni kompleks  koja se bavi medicinskom rehabilitacijom stacionarnog i ambulatnog tipa, gde se rehabilituju i leče pacijenti oboleli od : zapaljenskog i degenerativnog reumatizma ( zglobne i vanzglobne forme ), stanja nakon povreda na lokomotornom aparatu  kao i operativnih zahvata na istim, oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema, dečija rehabilitacija. Rehabilitacija i lečenje se vrši pod nadzorom tima lekara specijalista po principima savremene medicinske doktrine uz primenu prirodnog lekovitog faktora – termomineralne vode i peloida (blata).

Primenjuju se: lokalne i opšte procedure balneoterapije (Banja Kanjiža jedina primenjuje metodu podvodne ekstenzije kičmenog stuba – jedinstvenu terapiju u Srbiji. Subakvalna trakcija kao metoda kompleksne balneofizikalne terapije je vezana za ime mađarskog balneologa, dr Karoly Moll-a (Banja Heviz, 1953.), koja se u Banji Kanjiži primenjuje od 1979. godine. Neprikosnovena je metoda konzervativnog lečenja osoba obolelih od degenerativne bolesti cervikalnog i lumbalnog dela kičme u cilju suzbijanja postojećih tegoba, poboljšanja funkcionalnog stanja i kvaliteta života),peloidoterapija, razni oblici elektro i magnetoterapije, svetlosne i sonoterapije, razni vidovi ručne masaže, vacusac terapija, kineziterapija i najnovija generacija elektroterapije: horizontalna elektroterapija, T-Care terapija bola i dijagnostička metoda EMNG.

 

Telefoni:
Centrala: 024 875 163,
Rezervacija: 024 875 357, 064 8189 335
Marketing: 024 874 725,

Website: www.banja-kanjiza.com
E-mail: office@banja-kanjiza.com