Beogradski sajam turizma

Organizacija nastupa članova Udruženja na 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu od 21 – 24. februara 2019.