Atomska

 

ATOMSKA BANJA

Na samo 130 km od Beograda, nalazi je jedinstvena Atomska banja. Okružena šumovitim brdima i planinama, na nadmorskoj visini od 460 m,  predstavlja jedinstvenu oazu mira i tišine. Odlikuje se umereno kontinentalnom klimom koja postepeno prelazi u planinsku zbog čega je boravak gostiju tokom čitave godine vrlo prijatan. Bogat biljni pokrivač, guste listopadne šume, livade posute cvećem i lekovitim biljem, na svakom koraku deluju okrepljujuće i umirujuće na organizam.

Mineralne vode koje su ispitane na teritoriji Gornje Trepče, mogu se koristiti za medicinsku rehabilitaciju obolelih od  reumatskih bolesti (zapaljenskih i degenerativnih), neuroloških bolesti (multipla skleroza, parkinsonova bolest, stanje posle cerebrovaskularnog inzulta i mnoge druge)   kao i bolesti gastrointestinalnog trakta i perifernih krvnih sudova.

Svakom pacijentu se pristupa individualno I već prvog dana boravka nakon pregleda lekara počinje sa korišćenjem preporučene terapije.

Na prvom mestu su balneoterapije (hidromasaža I pasivno kupanje) u mineralnoj vodi zatim I sve ostale fizikalne terapije (elektroterapija, kinezi terapija I manualna masaža)

 

Telefon: 032/822-100
Website: www.atomskabanjagornjatrepca.rs
E-mail: recepcija@atomskabanja.com