Sokobanja

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“

O Sokobanji

Sokobanja, jedan od najznačajnijih zdravstveno-turističkih centara i prva ekološka opština Srbije, nalazi se na 235 km jugoistočno od Beograda i 60 km severoistočno od Niša, na oko 400 m nadmorske visine. Zbog svojih specifičnih prirodnih i kulturoloških karakteristika izabrana je za jedno od deset savršenih mesta na Koridoru 10. Kroz Sokobanju protiče reka Moravica. Severno od Sokobanje nalazi se mistična planina Rtanj (1655 m), a južno Ozren (1174 m) i Devica (1187 m), bogati šumom i lekovitim travama.

Na lokalitetu Sokobanje nađene su iskopine iz doba neolita i rimske grobnice iz  I i II veka. Na rimskim temeljima Turci su podigli amam – prvi i najstariji objekat za lečenje u Sokobanji. Amam je obnovljen odlukom knjaza Miloša 1833. godine.

Prema zapisu barona Herdera iz 1835. godine, još su drevni Rimljani znali za lekovitost Sokobanje. Banja je u vreme turske vladavine bila nadaleko čuvena. Turci su dolazili na lečenje čak iz Male Azije. U obnovljenoj Srbiji Sokobanja je bila najčuvenija i najposećenija banja. Godine 1833. postavljen je prvi banjski lekar u Srbiji, i to baš u Sokobanji – magistar hirurgije dr Đorđe Novaković (Leopold Erlih).

Knez Miloš Obrenović prvi put je došao u Banju 1834. godine, gde je privremeno i ostao, da bi koristio toplo kupatilo za svoju reumu, oporavljao se i odmarao. Te iste godine (1834), na osnovu naredbe kneza Miloša da se staro tursko kupatilo, sagrađeno na ostacima temelja rimske terme, potpuno obnovi i proširi, podignuto je znatno veće i funkcionalnije kupatilo – amam, sa Miloševom kadom u centralnom delu, očuvanom do danas. Napravljeno je još osam kada i izdvojeni su bazeni za muške i ženske posetioce. Vlada kneza Miloša svesrdno je pomagala razvoj Sokobanje. Knez se ovde lečio u pratnji ličnog lekara, ali je dovodio i poznate lekare iz Beča.

Čuveno tursko kupatilo, danas kupatilo „Park” – takozvani Amam – izgrađeno je još za vreme Turaka u XV veku, na temeljima koji potiču iz vremena vladavine Rimljana na ovim prostorima. Ono je čak tri puta renovirano, ima muzejsku vrednost i nalazi se pod zaštitom države. Smešteno je u centru Sokobanje, a prvi put ga je obnovio knez Miloš Obrenović, koji je često boravio ovde, tako da kao uspomenu na to vreme imamo i posebnu kadu koja je bila sagrađena samo za njega; i dan danas je u funkciji i ima muzejsku vrednost. Preko puta kupatila sagrađen je u to vreme i Milošev konak, koji je služio kao centar srpske administracije koja je pratila kneza Miloša. On i danas postoji, mada kao mesto za ugostiteljske objekte. Uprkos novoj nameni, uspeo je da sačuva duh starih vremena. Poslednji put ovo kupatilo je obnovljeno 2005. godine, a prepoznaje se i kao kupatilo iz filma „Zona Zamfirova” reditelja Zdravka Šotre.

Danas njime upravlja Specijalna bolnica „Sokobanja” i deo je njene velnes ponude. Tu se sada može uživati u kupanju u termalnoj vodi u bazenima i kadama, te boraviti u originalnoj Miloševoj kadi; mogu se probati razne vrste masaža i kozmetičkih tretmana. Inhalacija mineralnom vodom dobra je kako za osobe sa disajnim tegobama tako i za zdrave osobe, u cilju prevencije respiratornih oboljenja.

Umirujuće dejstvo kontinentalne klime, visoka koncentracija kiseonika, ozona i negativnih jona u vazduhu, odsustvo aerozagađenja, malo magle i vetrovitih dana, uz povoljan atmosferski pritisak i umerene padavine, prisustvo specifičnih elemenata u vazduhu i oligomineralnim vodama (temperature od 28º C do 45º C) koje se koriste za kupanje i inhalacije, uslovi su da Sokobanja predstavlja idealno mesto za banjsko-klimatski tretman različitih bolesti i stanja. Zbog toga je specijalna bolnica „Sokobanja” izgrađena baš na ovom mestu.

Ova bolnica je i naučno-nastavna baza pri medicinskom fakultetu u Nišu i jedina ustanova u Sokobanji koja ima odobrenje Ministarstva zdravlja za primenu prirodnih faktora u lečenju.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja”

Specijalna bolnica „Sokobanja” počela je sa radom 1978. godine. Njeno uspešno funkcionisanje predstavlja rezultat sadejstva više faktora, među kojima su ključni: geografski položaj, klima, termalni izvori, vrhunska medicinska oprema, stručnost kadrova, primena savremenih metoda u lečenju, komforizacija.

Specijalna bolnica „Sokobanja” ujedno je i naučno-nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu i referentna zdravstvena ustanova u Srbiji za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih bolesti, sa odobrenjem Ministarstva zdravlja za primenu prirodnih faktora u lečenju. Bolnica je sertifikovana ustanova i u radu primenjuje standarde kvaliteta sistema ISO 9001 i HACCP.

Raspolaže brojem od 530 postelja, raspoređenih u pet objekata, od kojih su tri namenjena lečenju i rehabilitaciji dece. Specijalna bolnica „Sokobanja” godišnje zbrine oko 9000 pacijenata iz Srbije i inostranstva.

Smeštaj u objektima Specijalne bolnice obezbeđuje udobnost, prijatnost, komfor – kako onima koji koriste medicinske tretmane, tako i onima čije su želje odmor, relaksacija i rekreacija.

Komforne apartmane karakteriše udobna i prijatna atmosfera malog porodičnog prostora, a jednokrevetne, dvokrevetne i višekrevetne sobe predstavljaju spoj namenske funkcionalnosti i udobnosti.

Osećaju prirodnog ambijenta doprinose pogledi sa terasa i prozora „Novog zavoda”, „Male Bote” i vile „Bota” na šumoviti Ozren i obližnje „Boriće” i park-šumu, a sa terase restorana „Novog zavoda” Sokobanja se pruža kao na dlanu.

Objekat „Soko-grad” na sokobanjskoj promenadi i obližnja vila „Dalmacija” nalaze se na nekoliko koraka od centralnog gradskog parka i Amama. Letnja bašta „Soko-grada” pruža svu lepotu i prijatnost osveženja i uživanja u prirodnom ambijentu.

Indikacije, dijagnostika, terapije

Indikacije:

 • Hronična opstruktivna bolest pluća – HOBP;
 • Astma;
 • Hronična respiracijska insuficijencija;
 • Alergijska i inflamatorna oboljenja gornjih disajnih puteva (rinitisi, sinuzitisi);
 • Pneumonije i ostale infekcije pluća;
 • Bronhiektazije;
 • Akutna stanja iz oblasti respiratorne medicine (plućna embolija, akutna respiracijska insuficijencija, hemoptizije, itd.);
 • Oboljenja plućne maramice (pleuralni izlivi, empijem pleure, pneumotoraks);
 • Sarkoidoza;
 • Plućne fibroze i ostale bolesti plućnog intersticijuma;
 • Hipoventilacioni sindromi i sleep apnea sindrom;
 • Akutna i hronična kardiološka oboljenja (AIM, koronarna bolest, hipertenzivne krize, poremećaji srčanog ritma, kardiomiopatije, srčana insuficijencija);
 • Lokomotorna i koštano-zglobna oboljenja i posttraumatska stanja.

Dijagnostika i terapije

Plućne dijagnostičke i terapijske procedure:

 • Kompletna biohemijsko-hematološka i mikrobiološka laboratorijska ispitivanja;
 • Kožni testovi na inhalacione alergene;
 • Pulsna oksimetrija;
 • Spirometrija sa bronhodilatatornim testom;
 • Telesna pletizmografija;
 • Koeficijent difuzije i transfer faktor za SO;
 • Ergospirometrija;
 • Gasne analize arterijske krvi i acidobazni status;
 • Neinvazivna mehanička ventilacija;
 • Kompletna RTG i UZ dijagnostika: RTG pluća i srca, ultrazvuk plućne maramice, ultrazvuk; gornjeg abdomena i male karlice, ultrazvuk mekih tkiva (dojka, štitna žlezda, testisi itd.), dopler krvnih sudova;
 • Šestominutni test hodom;
 • Bronhoskopija, sa svim tehnikama za dijagnostiku centralnih i perifernih promena u plućima i medijastinumu;
 • Pleuralne punkcije (dijagnostičke i terapijske);
 • Pleurodeza i palijativno zbrinjavanje recidivirajućih pleuralnih izliva ekstrapulmonalnih malignoma (dojka);
 • Torakalna drenaža empijema pleure i pneumotoraksa;
 • Perkutana iglena biopsija pleure;
 • Perkutana iglena biopsija perifernih lezija pluća.

Kardiološka dijagnostika:

 • EKG;
 • Test opterećenja (tredmil);
 • Holter EKG;
 • Holter arterijskog pritiska;
 • EHO

Respiratorna fizikalna terapija i rehabilitacija i rehabilitacija koštano-zglobnih i neuromišićnih oboljenja odraslih i dece:

 • Inhalaciona (aerosol) terapija, prirodna i aparaturna, sa dodatkom lekova ili bez njih (bronhodilatatori, sekretolitici);
 • Trening respiratorne muskulature (dirigovana ventilacija, vežbe produženog ekspirijuma, vežbe dijafragmalnog disanja);
 • Položajna drenaža, uz manuelnu ili aparaturnu vibromasažu grudnog koša;
 • Kondicione vežbe;
 • Individualni i kolektivni zdravstveno-vaspitni rad (škola odvikavanja od pušenja cigareta, edukacija o pravilnoj upotrebi pumpica, inhalatora i kiseoničnih koncentratora, edukacija obolelih o promeni životnih navika i higijensko-dijetetskom režimu itd.);
 • Kineziterapija;
 • Elektroterapija;
 • Magnetoterapija;
 • Terapija ultrazvukom;
 • Laseroterapija;
 • Hidroterapija;
 • Hidrokineziterapija;
 • Shockwave terapija;
 • Peloidoterapija;
 • Termoterapija (parafin);
 • Fototerapija (bioptron lampa, infraruž).

Vode Banje

Pored kvalitetnog vazduha, Sokobanja je, kada je reč o prirodnim blagodetima, poznata i po termomineralnim izvorima. Oni vekovima okrepljuju i opuštaju dušu i telo.

Ukupno je šest glavnih izvora sa termalno-radioaktivnim karakteristikama u Sokobanji i dele se u dve grupe:

 • Hipertermalni izvori – čija se temperatura vode kreće u rasponu od 39° C do 45° C, poput one koja izvire u kupatilu „Park”;
 • Hipotermalni izvori – čija se temperatura voda kreće u rasponu od 28° C do 34° C, poput one koja izvire u kupatilu „Banjica”.

Zajednička osobina svih izvora na ovom području jeste da ove mineralne vode pripadaju kategoriji alkalnih radioaktivnih voda.

Lekoviti izvori voda u Sokobanji

Lekoviti izvori voda u Sokobanji imaju veoma izraženu lekovitost, a ukupno je šest glavnih izvora ove vrste. Njihova temperature se kreće u rasponu od 28° C do 45° C. Kako je prisustvo radioaktivnih gasova u Sokobanji izraženo, svako od gostiju osetiće efekte blage inhalacije, što ispoljava pozitivan efekat na ceo organizam.

Lekovite termomineralne vode mogu da se primenjuju u lečenju na različite načine: od kupanja i pijenja do stavljanja obloga i inhaliranja u inhalatorijumima. Ipak, najzastupljeniji način korišćenja ovih izvora svakako je kupanjem u njima, posebno tokom leta, kada se podstiče dejstvo prisutnih minerala na organizam. Od hemijskih elemenata ove vode sadrže, najčešće, jod, mangan, brom, kobalt, bakar, gvožde, sumpor i druge elemente, a na osnovu sastava i dejstva dele se na vode sa: ugljenokiselim, sumpornim, hloridnim, toplotnim, mehaničkim i elektrodinamičkim karakteristikama. Termalne vode imaju osobinu da podstaknu cirkulaciju krvi u organizmu i time dovedu do pojačanog izlučivanja otpadnih materija preko urinarnog trakta, dok sami minerali doprinose promeni ravnoteže tečnosti u tkivima. Na ovaj način telo se oslobađa nakupljenih toksina i javlja se često pominjani okrepljujući efekat ovih voda. Inhaliranjem se u organizam preko pare unose: jod – koji deluje na štitnu žlezdu, brom – koji utiče na nerve, sulfid – do zglobova, i radon – do žlezdi, što dovodi do izbacivanja štetnih materija iz organizma i njihove eliminacije, najčešće iskašljavanjem.

Velnes i fitnes – odličan način da povratite snagu u otklonite posledice hroničnog stresa i umora

Dostupni tretmani:

 • Kupanje u autentičnom turskom kupatilu, amamu, u muškom ili ženskom bazenu, ili pak u originalnoj kadi u kojoj je svojevremeno uživao knjaz Miloš;
 • Finska sauna;
 • Biserna kupka;
 • Hidromasaža;
 • Manuelna masaža;
 • Bazen;
 • Šetnja na svežem vazduhu „Stazom zdravlja”, bogatom ozonom.

Moderni fitnes kabinet pruža mogućnost bavljenja fizičkom aktivnošću pod kontrolom medicinskog osoblja, po individualno skrojenom programu.

Slana soba – haloterapija

Prijatan boravak u slanoj sobi Specijalne bolnice „Sokobanja”, u intimnoj atmosferi, sa opuštajućom muzikom i adekvatnom rasvetom, omogućava maksimalan učinak haloterapije – terapije solju.

Prisustvo mikročestica soli u vazuhu slane sobe sprečava razvoj bakterija, virusa i gljivica. Udisanje takvog vazduha jača odbrambeni mehanizam disajnih organa i imunitet, povoljno utiče na lečenje astme i bronhijalnih tegoba, pročišćava disajne puteve, smanjuje sklonost prehladama, pomaže kod alergija, sprečava virusne infekcije, pomaže kod kožnih problema, kod bolova u zglobovima, ubrzava oksidiranje serotonina, reguliše mineralnu ravnotežu.

Terapija solju je prikladna kako za odrasle, tako i za decu, trudnice i stare osobe. Tretman za odrasle traje 40 minuta, a za decu od 20 do 25 minuta. Jedan tretman od 40 minuta u slanoj sobi ima isti učinak kao tri dana provedena na moru!

Staza zdravlja

„Staza zdravlja” Specijalne bolnice „Sokobanja” na raspolaganju je kako zdravim, tako i osobama sa zdravstvenim problemima.

„Staza zdravlja”, duga 1080 m, izgrađena je oko Specijalne bolnice – na uzvišici sa ružom vetrova; okružena je borovima, jelama, brezama. Zbog takvog položaja i obična šetnja njome izuzetno blagotvorno utiče na opšte zdravstveno stanje, odnosno na osveženje i tela i duha. Programom koji je osmislio i koji sada realizuje stručni tim lekara, fizioterapeuta i organizatora sportske rekreacije postiže se pun efekat korišćenja „Staze zdravlja”, u cilju rekreacije zdravih i rehabilitacije obolelih osoba, naročito onih koji imaju probleme sa kardiovaskularnim i respiratornim sistemima.

„Stazom zdravlja” se hoda, trči, vežba – sve pod nadzorom stručnjaka! Za slučaj zamora, ali i za uživanje u zelenilu, na kristalnom vazduhu, duž staze ređaju se klupe. A celokupni program „Staze zdravlja”, zajedno sa medicinskim uslugama i tretmanima, fitnes, velnes i drugim programima, Specijalnu bolnicu „Sokobanja” čini svojevrsnim mestom na kome nauka i priroda združeno dobijaju bitke za očuvanje dobrog i poboljšanje narušenog zdravlja.